Splošni pogoji poslovanja

1. člen – uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje poslovanja na področju prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba UMA TRANSPORT, prevozi in storitve, d.o.o, Ulica 9 Septembra 36, 5290 Šempeter-Vrtojba posreduje in organizira prevoze oseb, naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

1.2 Naročnik je prejel te splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen in z njimi v celoti soglaša.

2. člen – opredelitev pojmov

2.1 Spletni portal uma-transport.si je v lasti in upravljanju družbe UMA TRANSPORT, prevozi in storitve, d.o.o, Ulica 9 Septembra 36, 5290 Šempeter-Vrtojba, ki izvaja lastne prevoze, naročnik pa je uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani uma-transport.si in opravi nakup, to pomeni, ko pošlje povpraševanje oziroma ko plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je uma-transport.si dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na prevzemnem mestu za odhod.

3. člen – iskanje prevozov in cena

3.1 Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala uma-transport.si, preko elektronske pošte na naslovu: info@uma-transport.si preko telefonskega klica ali SMS sporočil na telefonskih številkah, ki so na voljo na spletnem portalu. V procesu rezervacije prevoza mora naročnik sporočiti oz. vpisati datum prevoza, kraj prevoza, št oseb, ali gre za enosmerni ali povratni prevoz. V kolikor je prevoz vezan na odhod letala, vlaka ali drugega prevoza je potrebno sporočiti številko leta, oz. uro odhoda drugega prevoza, da tako lahko ponudnik izračuna uro najkasnejšega prihoda oz. najpoznejšega odhoda iz dogovorjenega mesta. Vsi ti podatki vplivajo na ceno prevoza. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami drugega prevoznika in je za tak izračun tudi v celoti sam odgovoren.

4. člen – vrste prevozov

4.1 UMA-TRANSPORT.si nudi naslednje vrste prevozov:

ZASEBNI TRANSFER pomeni, da gre za prevoz prilagojen načinu, željam in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhoda. V primeru odpovedi s strani naročnika do 3 dni pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku v celoti tako, da ima v istem znesku kot ga je vplačal, možnost koriščenja prevoza v naslednjih 6 mesecih od datuma prvotne rezervacije prevoza. Dodatne ugodnosti rezervacije Zasebnega transferja so: vstop in izstop po želji na več lokacijah, v primeru zamud letalskega ali drugega prevoznika se na naročnika počaka do 4 ure in ponudnik se prilagodi na spremembo ure odhoda za isti dan ter za isto letališče.

5. člen – rezervacija, plačilo in potrditev

5.1 Naročnik lahko rezervira svoj prevoz preko SMS sporočila ali s telefonskim klicem. Prav tako lahko naročnik rezervira svoj prevoz na portalu uma-transport.si, kjer izpolni obrazec povpraševanja, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Mobilna številka potnika je obvezen podatek, saj je nujen za to, da lahko ponudnik ustrezno izvede svojo storitev. Tudi, če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite ob sami rezervaciji oziroma potrditvi prevoza. Ko so vsi podatki točno sporočeni ponudniku, mora naročnik potrditi še splošne pogoje, ki jih prejeme od ponudnika po elektronski pošti oziroma po izbranem komunikacijskem kanalu. Uma-transport.si ni dolžan nuditi storitev posamezniku, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja uma-transport.si, ki so sestavni del prevozne pogodbe. Po plačilu rezervacije je le-ta dokončno potrjena. Rezervacija se plača pred opravljeno storitvijo po izdanem računu.

5.2 Naročilo preko spleta: Naročilo preko spleta lahko opravite kadarkoli 24 ur na dan, vse dni v letu. Naročilo lahko opravite za katerokoli destinacijo, ki je v rezervacijskem sistemu. V kolikor v sistemu ni želene destinacije in ustreza rezervacijskim kriterijem, nam lahko posredujete povpraševanje preko elektronske pošte, ali nas pokličete na kontaktno številko. Prevozi v rezervacijskem sistemu so lahko naročeni samo preko spleta. Izjeme so pogodbene stranke, ali stranke s posebnim dogovorom. Naročilo ni popolno, dokler ne prejmete potrditve naročila s strani ponudnika. Ob potrditvi naročila boste prejeli dokument z vsemi potrebnimi podatki o naročilu in vrsti plačila, ki ste ga izbrali. Poslani dokument je priporočljivo natisniti, v kolikor Vas voznik povpraša po njem zaradi identifikacije potnika. Spletno naročilo je veljavno v kolikor je opravljeno vsaj 72 ur pred samim prevozom.

5.3 Naročilo preko elektronske pošte: V kolikor želena destinacija ni v našem rezervacijskem sistemu, lahko naročilo opravite tudi preko elektronske pošte. Pošljite povpraševanje za ponudbo. Ko Vam pošljemo ponudbo in je sprejemljiva za Vas, morate poslati potrditev naročila s ponujenimi pogoji s povratno elektronsko pošto. Naročilo ni potrjeno, dokler od nas ne prejmete potrditve naročila. Hkrati boste prejeli dokument z vsemi potrebnimi podatki o naročilu in vrsti plačila, ki ste ga izbrali. Poslani dokument je priporočljivo natisniti, v kolikor Vas voznik povpraša po njem zaradi identifikacije potnika.

5.4 Telefonska naročila: Telefonska naročila se sprejemajo samo kadar ni mogoča rezervacija preko portala in elektronske pošte, ter za nujna naročila.

5.5 Nujna naročila: Za nujna naročila se štejejo naročila za katere je potreben prevoz v manj kot 72 ur in več kot 6 ur od prejema naročila (pri nekaterih destinacijah je ta čas v manj kot 24 ur in več kot 1 ura). Naročilo lahko zavrnemo, v kolikor ocenimo, da ne bomo uspeli pravočasno realizirati prevoza, ali pa da obstaja sum, da prevoz ne bo plačan. Nujna naročila bodo sprejeta glede na razpoložljivost vozil.

6. člen – sklenitev pogodbe

6.1 S plačilom oziroma nakazilom zneska na transakcijski račun ponudnika, je pogodba med naročnikom in ponudnikom sklenjena in prevoz je potrjen. Uma-transport.si se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani uma-transport.si. Uma-trasnport.si si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov naročniku. V primeru, če naročnik to ponudbo pisno sprejme, uma-transport.si ni več zavezan k izvedbi prevoza. Uma-transport.si ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in/ali predhodne odobritve).

7. člen – odpoved s strani naročnika

7.1 V primeru odpovedi prevoza s strani naročnika 72 ur pred datumom in uro storitve prevoza se vplačani denar ne vrača, ampak ima naročnik v istem znesku kot ga je vplačal, možnost koriščenja prevoza v naslednjih 6 mesecih od datuma prvotne rezervacije prevoza. Pri odpovedi manj kot 72ur (3 dni) pred prevozom, se zadrži celoten znesek prevoza.

8. člen – odpoved pogodbe s strani ponudnika

8.1 Načeloma odpoved s strani uma-transport.si, ko je prevoz potrjen, ni možna. Obstajajo pa izjeme od tega pravila, in sicer:

9. člen – oprostitev plačila

9.1 Uma-transport.si si pridržuje pravico, da se lahko naročniku povrnejo stroški za rezervacijo prevoza, ki se ga ni udeležil v višini do 100 %:

9.2 Za povrnitev stroškov mora naročnik poslati obrazložitev o vzroku odpovedi po elektronski poti ali SMS-u. O upravičenosti do povračila odloča uma-transport.si. Odločitev ponudnika je dokončna. Povračilo je možno izključno v obliki dobropisa oz možnosti koriščenja prevoza v istem znesku, v roku 6 mesecev od prvotnega datuma rezervacije prevoza.

10. člen – odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika

10.1 Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Oprostitve plačila, če naročnik obvesti uma-transport.si o odpovedi skladno z 9.členom pogodbe (Oprostitev plačila) po elektronski pošti ali s SMS sporočilom. Uma-transport.si ne sodeluje z letalskimi in drugimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in ponudnikom neodvisna od letalskih in drugih prevoznikov, s katerimi ima lahko naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugih prevoznikov uma-transport.si ni dolžan čakati na naročnika in je, v takšnem primeru pogodba med uma-transport.si in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 30 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru skupinskega prevoza in dlje kot 90 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem transferju, po preteku 90 minutne zamude, potnike počakamo še največ 4 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 10€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisane ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.

10.2 V kolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru skupnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 60 minut.

10.3 Spremembe že vplačanih rezervacij so mogoče v roku 24ur od potrditve rezervacije. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost prenosa prevoza, kot je opisano v prejšnjem členu.

10.4 Ne glede na zgoraj navedeno, je možno, da ponudnik zaradi vzrokov, ki so opisanih v tem členu naročniku ponudi prevoz na naslednjem možnem prevozu, če ima uma-transport.si na naslednjem prevozu proste sedeže, naročnik pa se s tem strinja. Na podlagi uradne prošnje s strani naročnika odloča uma-transport.si, katerega odločitev je dokončna.

11. člen – obveščanje potnikov

11.1 Uma-transport.si obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanji, socialnih omrežij, spletnega portala uma-transport.si in ostalih medijev. Potniki se lahko kadarkoli odjavijo od prejemanja e-poštnih sporočil v zvezi z oglaševanjem.

11.2 Točna ura odhoda je določena že takoj ob potrditvi prevoza, obvestilo o vožnji se pošlje 18-24 ur pred vožnjo na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika ali na e-mail naslov naročnika/potnika z vsemi podatki o vožnji. V kolikor je naročnik ob oddaji naročila vpisal tudi svoj naslov elektronske pošte, se pošlje obvestilo tudi na njegov elektronski naslov.

12. člen – deljeni prevoz

12.1 Deljeni prevoz je prevoz, kjer naročnik/potnik sporoči uma-transport.si uro pristanka svojega letala oziroma prihod drugega prevoznika, uma-transport.si pa se zavezuje, da bo prevzel naročnika na letališču oziroma na dogovorjeni lokaciji v roku 90 min po njegovem prihodu. V primeru zamude zaradi okoliščin, na katere ponudnik ne more vplivati, ta ni dolžan vračati prevoznine ali morebitne odškodnine, pod pogojem, da naročniku omogoči prevoz na željeno destinacijo znotraj 4 ur od njegovega pristanka.

13. člen – potek vožnje

13.1 Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 15-30 min. Za postanke se voznik vsakokratno dogovori z naročniki/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki.

14. člen – izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani ponudnika

14.1 Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, za njih pa lahko odgovarja uma-transport.si, ima naročnik/potnik pravico:

14.2 Uma-transport.si si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 14-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, poslati na elektronski naslov info@uma-transport.si.

15. člen – okvara vozila in višja sila

15.1 V primeru okvare vozila se uma-transport.si obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku uma-transport.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti. Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, uma-transport.si ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

16. člen – varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

16.1 Vsa vozila, ki jih uma-transport.si uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.

16.2 V avtomobilu se lahko jé izključno z dovoljenjem voznika! V kolikor potnik za sabo ne počisti in bo zaradi tega potrebno čiščenje avtomobila, mu bo izstavljen račun za čiščenje v višini 15 EUR za običajno čiščenje vozila ter 60 EUR, v kolikor bo potrebno globinsko čiščenje sedežev.

17. člen – izključitev potnika iz prevoza

17.1 Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/vozniku onemogočila, oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov ali do voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. Prevoznik/voznik sme tudi zavrniti potnika, za katerega upravičeno sumi, da je pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

18. člen – prtljaga

18.1 Naročnik je upravičen do enega večjega kosa prtljage v teži do 35 kg in manjše ročne prtljage v teži do 10 kg. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V kolikor nastane škoda na prtljagi ostalih potnikov in ta škoda očitno izvira iz prtljage naročnika (npr. razlitje tekočin, ki jih prevaža en izmed potnikov), je slednji odgovoren za nastalo škodo.

18.2 V primeru, da želi naročnik prepeljati več kosov prtljage, mora to pri naročilu zapisati. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. Potnik lahko vzame tudi tretji kos prtljage, ki ne sme presegati teže 20 kg in predvidenih dimenzij za prtljago. Vsak dodaten kos prtljage se doplača in ga mora potnik predhodno prijaviti po oddaji rezervacije, vendar ne kasneje kot 24 ur pred predvidenim odhodom. Splošna pravica, da lahko potnik s seboj vzame več kot dva kosa prtljage, ne obstaja.

18.3 V kolikor je prtljaga naročnika pomanjkljivo zapakirana, je ponudnik dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti pakiranja, ki jih je mogoče opaziti. Ponudnik ne odgovarja za poškodbo pošiljke, če je naročnik kljub temu, da je bil opozorjen na pomanjkljivo pakiranje, zahteval, naj ponudnik prevzame pošiljko za prevoz s temi pomanjkljivostmi.

18.4 V kolikor so pomanjkljivosti pri pakiranju takšne, da lahko spravijo v nevarnost ljudi ali dobrine ali povzročijo kakšno škodo, lahko ponudnik zavrne prevzem prtljage in ni dolžan vračati prevoznine.

18.5 V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje kakršnihkoli nevarnih snovi in predmetov. Voznik in uma-transport.si ne odgovarjata za osebne stvari, ki so izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor je naročnik mnenja, da je v vozilu kaj izgubil ali pozabil lahko to sporoči na elektronski naslov: info@uma-transport.si.

19. člen – poslovna tajnost

19.1 Uma-transport.si vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

20. člen – varovanje osebnih podatkov

20.1 Naročnik/potnik osebno pooblašča uma-transport.si ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki, ki so nujni potrebni za izvedbo pogodbe zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki uma-transport.si, ki pa se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali za namene izvajanja pogodbe, in sicer toliko časa kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali, vendar največ 24 mesecev po prenehanju pogodbenega razmerja. Uma-transport.si bo od naročnika pridobil tudi izrecno soglasje za obdelavo podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe. Kontaktne podatke naročnika bo ponudnik hranil do preklica.

20.2 Uma-transport.si se zavezuje, da bo izbrisal, uničil, blokiral oziroma anonimiziral podatke naročnika na njegovo željo oziroma najkasneje po poteku 24 mesecev po končanem pogodbenem razmerju.

20.3 Sklenjene pogodbe (naročila) se hranijo na sedežu podjetja, potrošnik jo lahko na pisno zahtevo preko elektronske pošte zahteva. Po vloženem zahtevku jo podjetje pošlje na izbrani elektronski naslov.

20.4 Ponudnik vam zagotavlja pravico:

20.5 Ponudnik ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesejo naročniki in ne odgovarja za škodo, ki bi naročnikom nastala, ker je pri rezervaciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

21. člen – pritožbe

21.1 Naročnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. UMA TRANSPORT, prevozi in storitve d.o.o. se mora na pritožbo potnika odzvati v 30-ih dneh po njenem prejemu.

22. člen –končne določbe

22.1 Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Ti splošni pogoji veljajo od dne 18.7.2023 dalje.

UMA TRANSPORT, prevozi in storitve, d.o.o., v Šempeter-Vrtojba, dne 16.7.2023